3-it en Thomas More slaan de handen in elkaar

Op maandag 12 maart 2018 hebben 3-it en Thomas More hun partnership vastgelegd door middel van een contract waardoor ze “Partners In Education” geworden zijn. Hierdoor zal de samenwerking tussen beide nog sterker worden dan ze al was. “3-it is een ideale partner om als hogeschool mee samen te werken. Niet alleen omdat 3-it ongelofelijk veel tijd en energie in onze opleiding steekt maar vooral omdat ze dit onbaatzuchtig doet en niet uit commerciële overwegingen. De student staat voor hen centraal en dat is voor ons uiteraard van onschatbare waarde.” Ward Kerkhofs, opleidingshoofd van de IT-factory Thomas More.

Het doel van Partners In Education is om de opleidingen steeds aan te passen aan de noden van de bedrijfswereld. Hieraan gaat 3-it zijn steentje bijdragen door onder andere te zetelen in de adviesraad en het geven van interessante projecten, lessen en stagetrajecten. Door te zetelen in de adviesraad van de opleiding helpt 3-it de opleidingen van de IT-Factory inhoudelijk en kwalitatief te ondersteunen.

Zo gaat Dominik Verrydt, de COO van 3-it, in april de lessen IoT geven aan de eerstejaars van de Thomas More IT-Factory.

“We zijn trots en blij met het partnership dat we zijn aangegaan met Thomas More. Nu we dichter bij de studenten staan kunnen we beter inspelen op de behoeften van de student. Daar wij weten welke behoefte er op de markt speelt, kunnen wij de studenten en medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen en ontwikkelen. Door steeds "out of the box" te denken kunnen we meehelpen de opleidingen innovatief, actueel en dicht bij het werkveld te houden.” John Wijnands, CEO van 3-it.

Thomas more handtekeningen