Banner Image 3

Privacy policy

Privacyverklaring website

3IT NV hecht een groot belang aan je privacy en een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. We doen daarom ons uiterste best om je met deze privacyverklaring in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat je rechten in dit verband zijn.

Deze versie van deze privacyverklaring (versie: 3.0) dateert van (11.10.2022)